January 26, 2020 to February 1, 2020
Europe/Zurich timezone

Registration

Başvuru formu

Opened Oct 10, 2019
Closed Nov 10, 2019

TTP-10a TC Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı hizmet veren yurtiçi ve yurtdışı devlet okulları ve özel okullarda görevli lise fizik öğretmenlerinin başvuruları alınmaktadır.

Başvuru yaparken istenen bilgileri eksiksiz doldurduğunuzdan ve ek sınavı tamamladığınızdan emin olunuz.

Başvurular CERNdeki eğitmen grubumuz tarafından puanlama ve sıralama sistemi ile değerlendirilecektir. Adaylar öncelikle eğitmen grubumuzun her üyesi tarafından bağımsız olarak değerlendirilir ve puanlandırılır. Bu puanlamalar sırasında adayların isimleri kapatılmaktadır. Daha sonra puanlar biraraya getirilerek ortalama ve standart sapmalar doğrultusunda bir sıralama oluşturulur. Tüm eğitmen grubunun katıldığı bir toplantıda sıralamadaki adaylar teker teker değerlendirilir (özellikle yüksek standard sapmaya sahip adayların başvuruları tartışılır) ve nihai katılımcı listesi kararlaştırılır.

Gerek bağımsız puanlama evresinde, gerek ortak değerlendirme ve seçim sırasında coğrafi konum, deneyim, cinsiyet konularında fırsat eşitliğine ve eşit dağılım sağlanmasına özen gösterilmektedir.

TTP-10 için de önceki çalıştaylarda olduğu gibi devlet okullarından gelecek katılımcılara MEB desteği sağlamak için gereken adımlar atılmaktadır. Başvuru sonuçları Kasım ayı sonunda adaylara gönderilecek emaillerle ve bu adreste oluşturulacak "Başvuru sonuçları" sayfasında açıklanacaktır.

Registration is closed
The registration period has passed.