25 November 2019
teatro THALIA
Europe/Lisbon timezone

Welcome by FCT President

25 Nov 2019, 14:00
10m
teatro THALIA

teatro THALIA

Estrada das Laranjeiras, 211 Lisboa PORTUGAL

Speaker

Prof. Helena Pereira (FCT President)

Presentation Materials

There are no materials yet.