Registration

Participants registration list for CMS Master Class in Bulgaria March 11th, 2020, University of Sofia

Opened 10 Feb 2020
Closed 29 Feb 2020
Contact info
roumyana.mileva.hadjiiska@cern.ch

Поради внезапно създалата се екстрена ситуация във връзка с корона вирус провеждането на майсторския клас на ЦЕРН на 11.03.2020г. в София се отлага за по-късна дата. Вие запазвате правото си на участие и няма да имате нужда от повторна регистрация. Ще Ви уведомим за новата дата достатъчно време преди това, за да съгласувате участието си с Вашата учебна програма.
Благодарим Ви за разбирането!

Класът в София на 11 март е отворен за ученици от цялата страна, включително София. За учениците от страната, които ще участват в този клас, са осигурени две нощувки (на 10.03. и на 11.03.) и храна в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади. Моля, отбележете, дали имате нужда от такава нощувка и за коя дата. Кандидатите трябва да се регистрират на тази страница като попълнят регистрационната форма с информация за техните имена, училището и класа, в който учат и кратка препоръка от учител. Броят на участниците е ограничен до 40. Те ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Останалите свободни места след крайната дата на регистрация ще бъдат допълнени до 40. Класът ще се проведе във Физически факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Registrations are complete
There are no more places available.