CERN CMS Masterclass in Bulgaria 2020 - Plovdiv, Plovdiv University "Paisii Hilendarski"

Europe/Sofia
Plovdiv

Plovdiv

Faculty of Physics and Technologies, Plovdiv University "Paisii Hilendarski" "Tzar Assen" str. 24
Atanas Ivanov Batinkov (University of Sofia (BG)) , Boyka Aneva (Bulgarian Academy of Sciences) , Juliana Belcheva , Kostadina Katsarova , Mariana Filipova Shopova (Bulgarian Academy of Sciences (BG)) , Roumyana Hadjiiska (Bulgarian Academy of Sciences)
Description

МАЙСТОРСКИ КЛАС НА ЦЕРН 2020г.

Поради създалата се екстремна ситуация във връзка с развитието на корона вирус, провеждането на майсторския клас на ЦЕРН на 26.03.2020г. в Пловдив се отменя.

Благодарим ви за разбирането и бъдете здрави!

 

През 2020г. българските ученици отново са поканени да участват в международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, Народна астрономическа обсерватория и планетариум “Николай Коперник”, Физико-технологичен факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по Европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG.

Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В майсторския клас на ЦЕРН в България учениците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по теория на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видео-конференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Тази година майсторският CMS клас на ЦЕРН ще се проведе последователно в няколко града в страната на датите, както следва:
2 март 2020 - за учениците от Перник - в ГПЧЕ “Симеон Радев”, гр. Перник
Координатор - проф. Бойка Анева и г-жа Десислава Маркова
40 ученика

9 март 2020 - за учениците от Варна и близки населени места - в НАОП “Н.Коперник”, гр. Варна
Координатор - г-жа Свежина Димитрова
30 ученика

11 март 2020 -за учениците от страната и София - във Физическия факултет на СУ “Кл.Охридски”,гр. София
Координатори - доц. Борислав Павлов и проф. Бойка Анева
40 ученика

17 март 2020 - за учениците от Свищов – в у-ще “Николай Катранов”, гр. Свищов
Координатори – г-жа Елена Илиева и г-жа Йорданка Илиева
30 ученика

26 март 2020 - за учениците от Пловдив – във Физико-технологичен факултет на ПУ “Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив
Координатори – гл. ас. Мариана Шопова, г-жа Костадина Кацарова, г-жа Юлияна Белчева
30 ученика

3 април 2020 - за учениците от София – в ИЯИЯЕ - БАН, гр. София
Координатори – гл. ас. Румяна Хаджийска, ас. Милена Мишева
24 ученика

Начало на майсторския клас е 10:00ч., а видео конференцията е в 17:00ч. Подробната програма ще бъде обявена допълнително на страницата на събитието. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учителите - координатори ще подберат участниците в майсторските класове в отделните градове.

Учениците, кандидатстващи за един от класовете в София трябва да се регистрират като попълнят регистрационната форма. Формите за регистрация ще бъде отворени до 03-ти март за първата дата и до 27-ми март за втората дата. Броят на участниците и за двата класа в София е ограничен. Кандидатите ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Останалите свободни места след крайната дата на регистрация ще бъдат допълнени до 40 (клас на 11 март) или 24 (клас на 3 април).

За учениците от страната, които ще участват в майсторския клас на ЦЕРН в София на 11. март, ще бъдат осигурени две нощувки и храна в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. Драган Цанков 21А, 1113 жк Изток, София.

  • 10:00 AM 2:00 PM
   Introduction to High Energy and Elementary Particle Physics
   • 10:00 AM
    Welcome! 15m
   • 10:15 AM
    Introduction to Particle Physics 1h 15m
    Speaker: Milena Hristova Misheva (Bulgarian Academy of Sciences (BG))
   • 11:30 AM
    Break 15m
   • 11:45 AM
    Data Analysis - Methodology 1h
    Speaker: Mariana Filipova Shopova (Bulgarian Academy of Sciences (BG))
   • 1:00 PM
    Lunch break 1h

    In case of interest, during the lunch break a presentation of the activities of the University Rescue Team (http://uaso.org/) will be organized.

  • 2:00 PM 5:00 PM
   Practical Exercise on CMS Open Experimental Data
   • 2:00 PM
    Practical Exercise on CMS Open Experimental Data 2h 20m
    Speakers: Mariana Filipova Shopova (Bulgarian Academy of Sciences (BG)) , Milena Hristova Misheva (Bulgarian Academy of Sciences (BG))
   • 4:20 PM
    Break 10m
   • 4:30 PM
    Preliminary discussion of the results 30m
    Speakers: Mariana Filipova Shopova (Bulgarian Academy of Sciences (BG)) , Milena Hristova Misheva (Bulgarian Academy of Sciences (BG))
  • 5:00 PM 6:30 PM
   Online video vonference with CERN and the other international participants
   • 5:00 PM
    Online video conference with CERN and the other international participants 1h
   • 6:00 PM
    Final words (and certificates) 30m

    Please tweet yout experience, using #LHCIMC.
    If you have get any good pictures that can be tweeted, please tweet them with the same hashtag - or send them to the organizers and they will be sent to the IMC twitter feed.
    (In either case, please be sure that you have all appropriate permissions to tweet an image of each person shown, especially students.)