April 3, 2020
Sofia
Europe/Sofia timezone

Registration

Participants registration list for CMS Master Class in Bulgaria April 3 2020, Sofia - INRNE

Opened Feb 10, 2020
Closed Feb 29, 2020
Contact info
roumyana.mileva.hadjiiska@cern.ch

Класът в София на 3 април е насочен основно към ученици от София, тъй като не е възможно да осигурим нощувки за тази дата. Кандидатите трябва да се регистрират на тази страница като попълнят регистрационната форма с информация за техните имена, училището и класа, в който учат и кратка препоръка от учител. Броят на участниците е ограничен до 24. Те ще бъдат приемани по реда на тяхната регистрация. Останалите свободни места след крайната дата на регистрация ще бъдат допълнени до 24. Класът ще се проведе в Института по ядрени изследвания и ядрена енергетика ИЯИЯЕ-БАН. За този клас, искаме да помолим учениците, които имат възможност, да донесат личните си лаптопи.

Registrations are complete
There are no more places available.