IPNP seminar (spring 2020)

from Wednesday, 15 April 2020 (16:00) to Wednesday, 27 May 2020 (17:00)
ÚČJF (A945)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
15 Apr 2020
22 Apr 2020
6 May 2020
AM
PM
16:00 Diplomová práce: Časová kalibrace kalorimetru ATLAS/Tilecal pomocí jetů - Stanislav Poláček (ÚČJF)   (A945)
17:00 Diplomová práce: Studium vzácných rozpadů B-mesonů na experimentu ATLAS - Marek Biros (Charles University (CZ))   (A945)
16:00 Diplomová práce: Meranie okrajových efektov v kremíkovom detektore - Marek Martaus (Charles University (CZ))   (A945)
16:30 Diplomová práce: Štúdium a simulácia odozvy kremíkového detektoru - Lydia Janitorova (Charles University (CZ))   (A945)