20-26 June 2010
Primorsko, Bulgaria
Europe/Sofia timezone

Neutrino Physics

24 Jun 2010, 09:30
45m
Primorsko, Bulgaria

Primorsko, Bulgaria

BNB hotel

Speaker

Prof. Roumen Tsenov (University of Sofia)

Presentation Materials