Özet Çağrısı

  • Opening day
  • Submission deadline

Çalıştayda 20 dakikalık konuşmalar planlanmıştır:
~15dk sunum + ~5dk tartışma.

Çalıştayın dili Türkçe'dir:
Başlık ve özet bilgilerinin Türkçe olması gerekmektedir. Programda yer alan sunumların Türkçe anlatılması beklenmektedir; sunum materyalinde (yansılarda) kısmen İngilizce içerik olması durumunda da konuşmacının anlatımı Türkçe olmalıdır.

Konuşmaların aşağıdaki alanlardan birini kapsaması gerekmektedir:
- Hızlandırıcı
- Algıç
- Hızlandırıcı & Algıç
Sunulacak çalışma bu alanlardan herhangi birindeki tasarım, üretim, uygulama, yazılım/elektronik/donanım geliştirme, mevcut/kurulan/planlanan tesis v.b. konusunda olabilir. Yüklenen özette bu detayın yer alması beklenmektedir.

The call for abstracts is closed.