KAHVELab Elektron Demetiyle Kaynak Makinesi

Nov 29, 2020, 2:50 PM
15m
Zoom

Zoom

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Speaker

Ümit Kaya (Boğaziçi Üniversitesi)

Description

Elektron demet kaynağı (EDK), genel olarak herhangi bir besleme malzemesi olmaksızın iki farklı metalin kaynağı için kullanılan yüksek teknolojili bir yöntemdir. Diğer kaynak yöntemlerine göre bu işlem en dar ısı girdisine ve en yüksek penetrasyon derinliğine sahiptir. KAHVELab araştırma grubumuz, Türkiye'de ilk kez yerel kaynakları kullanarak 50 kV enerjili ve 20 mA demet akımı sağlayabilen 1 kW gücünde bir EDK makinesi tasarladı, üretti ve test etti. Bu çalışmada EDK makinesinin mevcut durumu sunulacak, bu makine ile kaynak yapılan bazı parçalar ve test sonuçları gösterilecektir.

Konular Hızlandırıcı & Algıç

Primary authors

Ümit Kaya (Boğaziçi Üniversitesi) Görkem Türemen (TENMAK-NÜKEN) Sinan Öz (Boğaziçi Üniversitesi) T. Batuhan İlhan (Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa) N. Gökhan Ünel (University of California Irvine (US), Boğaziçi Üniversitesi) V. Erkcan Özcan (Boğaziçi Üniversitesi)

Presentation materials