KAHVELab Algıç ve Demet Tanı Cihazları

Nov 29, 2020, 5:40 PM
15m
Zoom

Zoom

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Speaker

Aytul Adiguzel (Istanbul University)

Description

Kandilli Algıç, Hızlandırıcı ve Enstrümantasyon Laboratuvarı (KAHVElab)’nda 2016’dan bu yana parçacık algıçları ve çeşitli hızlandırıcı hatlarındaki demet özelliklerini belirlemekte kullanılacak ölçüm ve tanı cihazları geliştirilmektedir. Bu konuşmada, yoğun ve düşük enerjili elektron veya proton demetlerinde demet yükü (Faraday bardağı), profili (parıldak) ve yayınımı (tuzluk) ölçümlerini gerçekleştirebilecek düşük maliyetli bir ‘Ölçüm Kutusu Tanı İstasyonu’; demet profili ve konum bilgisini ölçmek üzere geliştirilmiş olan Türkiye’nin ilk gazlı algıcı ‘Gecikmeli Tel Odası’ ve daha sonraki dönemde geliştirilmesi planlanan bir RPC algıç prototipi tanıtılacaktır. Bu çalışmalardan Gecikmeli Tel Odası Tübitak Proje No: 114F467 tarafından desteklenmiş, Ölçüm Kutusu Tanı İstasyonu ise Tübitak Proje No: 119M774 tarafından desteklenmektedir.

Konular Algıç

Primary author

Aytul Adiguzel (Istanbul University)

Co-authors

Ms Sevim Aciksöz (Bogazici University) Dr Hakan Cetinkaya (Dumlupinar University) Ms Ezgi Ergenlik (Bogazici University) Mrs Seyma Esen (Istanbul University) Mrs Saime Gurbuz (Bogazici University) Ms Zehra Istemihan (Bogazici University) Dr Umit Kaya (Bogazici University) Mr Oguz Kocer (Istanbul University) Salim Ogur (CERN) Mr Sinan Oz (Bogazici University) Aydın Ozbey (Istanbul University Cerrahpasa) Erkcan Ozcan (Bogazici University) Gokhan Unel (University of California Irvine (US)) Mrs Duygu Halis Tasdemir (Istanbul University) Mrs Zaynab Shadadad Yıldızcı (Bogazici University) Emre Burak Yıldızcı (Bogazici University)

Presentation materials