TARLA: Süperiletken Hızlandırıcılar ve Bağlı Yan Sistemlerin (LLRF, HPRF & Cryogenics) Entegrasyonu ile İşletime Alma Çalışmaları

Nov 29, 2020, 1:40 PM
15m
Zoom

Zoom

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Speaker

Ozlem KARSLI (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA)

Description

Radyo frekans (RF) teknolojisi, mevcut tüm yüksek enerjili hızlandırıcıların temelini oluşturmaktadır. Süper iletken radyo frekans (SRF) teknolojisi ise, sürekli dalga (CW) hızlandırma sağlama konusundaki kapasitesi ile birlikte mevcut ve planlanan çok sayıda yüksek enerjili hızlandırıcılar için modern hızlandırma seçeneği haline gelmiştir. Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı (TARLA)’da sürekli modda demet sağlayan ve normal iletken enjektörden elde edilen demetin, süper iletken teknolojiye dayanan ana hızlandırıcı modülleri ile 10-40 MeV enerji aralığında hızlandırılması hedeflenmektedir. Şüphesiz yüksek güçte ve geniş bir enerji aralığında kararlı demetin hızlandırılmasını olanaklı kılan ileri teknolojik SRF kovukların işletilmesi beraberinde kararlı yüksek güçte RF kaynakları, bu RF kaynaklarının kompleks düşük seviye RF kontrolcüleri ile hızlı kontrolü, cryogenics teknolojisi gibi karmaşık sistemleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, SRF modüllerinin yapısı ve devreye alınma süreci, ana hızlandırıcı sistemlerin devreye alınması için sürdürülmekte olan diğer alt bileşenlerin durumu, karşılaşılan problemler ve uygulanan çözüm yolları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Konular Hızlandırıcı

Primary authors

Ozlem KARSLI (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA) Dr Avni Aksoy (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA) Mr Çağlar Kaya (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA) Mr Burak Koc (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA) Dr Yildiz Huseyin (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA) Mr Omer Faruk Elcim (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA) Mr Ali Can Canbay (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA) Dr Hatice Yilmaz Alan (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA) Dr Haris Dapo (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA) Mr Baris Yildirimdemir (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA) Mr Harun Ucar (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA) Dr Melike Kaya (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA) Mr Can Dokuyucu (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA)

Presentation materials