TARLA benzeri büyük ölçekli araştırma tesislerinde altyapının işletimi ve otomasyon çalışmaları

Nov 29, 2020, 12:00 PM
15m
Zoom

Zoom

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Speaker

Mr Çağlar Kaya (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA)

Description

Büyük ölçekli araştırma altyapıları, üst düzey araştırma yapmayı ve araştırmanın yeniliğe dönüşmesini olanaklı kılan tesislerdir. Hızlandırıcı tesisleri ise büyük ölçekli araştırma altyapıları arasında büyük öneme sahiptir. Çok disiplinli bir araştırma ortamı olarak faaliyet gösteren bu tesislerde altyapı da birçok farklı disiplinden oluşmaktadır ve altyapının senkronize şekilde işletimi en zorlu süreçlerden birisidir. Bir hızlandırıcı sisteminde, radyasyon güvenlik sistemi, personel güvenlik sistemi, tüm cihaz ve ortamları soğutan soğutma sistemi, iklimlendirme sistemi, elektrik dağıtımı, personel takip sistemi öne çıkan konulardır ve bir sistem diğerinden onay almadan işletilemez durumdadır. Kurulumu Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü’nde sürdürülmekte olan Elektron Hızlandırıcısı ve Işınım Tesisi (TARLA) büyük ölçekli bir araştırma altyapısı olması (6550) ve barındırdığı süperiletken hızlandırma teknolojisi ile birlikte hızlandırıcının işletimini olanaklı kılan bileşenler de ileri teknolojik bileşenlerden oluşmaktadır. Tesisin işletilmesi için gerekli olan en önemli alt yapılar, Helyum Soğutma, Su soğutma, Personel güvenlik sistemi, Elektrik ve Havalandırma sistemleri süper iletken hızlandırıcının işletilebilmesi için belirlenen dar parametreler içinde senkronize olarak işletilmedir. Bu çalışmada, kurulan/kurulması planlanan tesis altyapısı ve TARLA’da sürdürülen tesis otomasyon sistemleri hakkında bilgi verilecektir.

Konular Hızlandırıcı

Primary authors

Mr Harun Uçar (Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü) Burak Koç (Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü) Ömer Faruk Elçim (Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü) Denizhan Erenler (Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü) Avni Aksoy (Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü) Mr Çağlar Kaya (Ankara University Institute of Accelerator Technologies - TARLA)

Presentation materials