800 MHz RFQ için RF İletim hattı Bileşenlerine ait Benzetim ve Ölçüm Sonuçları

Nov 29, 2020, 2:00 PM
15m
Zoom

Zoom

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Speaker

Fatih Yaman (IYTE)

Description

Bu çalışmada 800MHz de çalışacak proton hızlandırıcısına (RFQ) gerekli
yüksek gücün iletiminde kullanılacak RF iletim hattı bileşenlerinin
tasarımlarına ait sonuçlar paylaşılacaktır. Farklı iki kaynağın her
birinden yaklaşık 35kW değerindeki gücü birleştirmede kullanılacak
Magic-Tee, hattın devamında gücü minimum kayıpla RFQ’ya iletecek ve
yansıyan elektromagnetik dalgaları RF çöpüne yönlendirecek dolaştırıcı
ve nihai noktadaki gücü optimum şekilde RFQ’ya aktaracak bağdaştırıcı ve
antenine ait tasarımlar, ilgili benzetim ve ölçüm sonuçları
sunulacaktır. Ayrıca boncuk-çekme deneyi için kullanılacak düzenek
tanıtılacaktır.

Bu çalışma 116E221 ve 118E838 no’lu Tübitak projeleri tarafından
desteklenmiştir.

Konular Hızlandırıcı

Primary authors

Fatih Yaman (IYTE) Aytül Adıgüzel (İstanbul Üniversitesi) Aslıhan Çağlar (IYTE) Hakan Çetinkaya (Dumlupınar Üniversitesi) Anıl Karatay (IYTE) Oğuz Koçer (İstanbul Üniversitesi) V. Erkcan Özcan (Boğaziçi Üniversitesi) Görkem Türemen (TENMAK) Gökhan Ünel (UCI, Boğaziçi Üniversitesi) H. Önder Yılmaz (IYTE)

Presentation materials