KAHVELab Yüksek Frekans RFQ Tasarımı

Nov 29, 2020, 1:20 PM
15m
Zoom

Zoom

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Speaker

Görkem Türemen (TENMAK)

Description

Günümüzde, keV enerjili proton demetlerini MeV enerjilerine yükseltmekte kullanılan en verimli RF yapı RFQ (radyofrekans dörtkutuplu) kovuğudur. RFQ kovukları, geçmişten günümüze VHF bandının tavan ve UHF bandının taban frekanslarında tasarlanmış ve üretilmiştir. Son yıllarda yüksek frekanslı (750 MHz) RFQ'ların üretilebilirliği CERN tarafından gösterilmiştir. Yüksek frekanslı, dolayısıyla tıkız (compact) RFQ kovukların görece düşük üretim ve işletme maliyeti, düşük RF güç gereksinimi ve taşınabilirliğe uygunluğu gibi üstünlükleri ile özellikle tıbbi ve endüstriyel alanda kullanımları yaygınlaşmaktadır. Ancak yüksek üretim hassasiyeti ihtiyaçları nedeniyle tasarım, üretim ve işletmeye alma aşamaları kritiktir.
Protonları 1 metre içinde 2 MeV'e ulaştırmak üzere, 800 MHz frekansında çalışacak yerli RFQ'nun tasarım ve üretim çalışmaları KAHVELab araştırma grubumuz tarafından yürütülmektedir. Bu konuşmada, 2022 yılı ilk çeyreğinde devreye alınması hedeflenen ve dünyanın en yüksek frekanslı RFQ'sunu içerecek bu sistemin RFQ tasarım sonuçları sunulacaktır. Tamamlanan sistem ile KAHVELab, parçacık algıçlarının testleri ve malzeme analizleri için gereken altyapıya sahip olmayı hedeflemektedir.

Bu çalışma 118E838 proje numarası ile TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir.

Konular Hızlandırıcı

Primary authors

Görkem Türemen (TENMAK) N. Gökhan Ünel (UCI, Boğaziçi Ü.) Emre Çelebi (İstanbul Bilgi Üniversitesi) Ümit Kaya (Boğaziçi Üniversitesi) V. Erkcan Özcan (Boğaziçi Üniversitesi) Hakan Çetinkaya (Dumlupınar Üniversitesi) Aytül Adıgüzel (İstanbul Üniversitesi) Fatih Yaman (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitiüsü) Orhan Çakır (Ankara Üniversitesi) Şeyma Esen (İstanbul Üniversitesi)

Presentation materials