Panel

Nov 29, 2020, 6:45 PM
40m
Zoom

Zoom

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Speakers

Ali Alaçakır (TENMAK) Avni Aksoy (Ankara Üniversitesi TARLA) Erkcan Ozcan (Bogazici University) Fatih Yaman (İYTE) Orhan Cakır (Ankara Üniversitesi) Serdar Bulut (TENMAK) Serkant Cetin (Istanbul Bilgi University (TR)) Sertac Ozturk (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi) Çağlar Kaya (Ankara Üniversitesi - TARLA) Özlem Karslı (Ankara Üniversitesi - TARLA)

Description

Panelde çalıştayın kapsamı çerçevesinde iki boyutlu bir SWOT çalışması hedeflenmektedir (SWOT: Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats / Güçlü Yönler - Zayıf Yönler - Fırsatlar - Tehditler). 1. boyut kurumsal, 2. boyut ulusal olarak belirlenmiştir.

Presentation materials