Kapanış

Nov 29, 2020, 7:25 PM
5m
Zoom

Zoom

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Speakers

S. Çetin Serkant Cetin (Istanbul Bilgi University (TR))

Presentation materials

There are no materials yet.