Seminarium Fizyki Wielkich Energii

Europe/Warsaw
Room: B2.38 (Wydział Fizyki UW)

Room: B2.38

Wydział Fizyki UW

Pasteura 5
Aleksander Filip Żarnecki (University of Warsaw), Jan Królikowski (IFD UW), Katarzyna Grzelak (IFD UW)