Mar 15 – 29, 2021
Europe/Ljubljana timezone

Survey

Povratne informacije

Hvala za udeležbo na Slovenskem izobraževanje za učitelje in učiteljice. Prosimo, da nam posredujete čim obsežnejše povratne informacije. Le tako lahko program v prihodnje še izboljšamo.
*

1 - ni mi bilo všeč, 5 - zelo mi je bilo všeč

*
*
*

1 - ni mi bilo všeč, 5 - zelo mi je bilo všeč

Kaj vam je bilo všeč, kaj bi lahko izboljšali? O čem bi radi slišali več?

*

1 - ni mi bilo všeč, 5 - zelo mi je bilo všeč

Kaj vam je bilo všeč, kaj bi lahko izboljšali? O čem bi radi slišali več?

*

1 - ni mi bilo všeč, 5 - zelo mi je bilo všeč

Kaj vam je bilo všeč, kaj bi lahko izboljšali? O čem bi radi slišali več?

*

1 - ni mi bilo všeč, 5 - zelo mi je bilo všeč

Kaj vam je bilo všeč, kaj bi lahko izboljšali? O čem bi radi slišali več?