Διπλωματική Εργασία, Νίκος Κανέλλος

Europe/Zurich
presentation only on vidyo

presentation only on vidyo

Theodoros Alexopoulos (National Technical Univ. of Athens (GR)), Stavros Maltezos (National Technical Univ. of Athens (GR)), Evangelos Gazis (National Technical Univ. of Athens (GR)), George Iakovidis (Brookhaven National Laboratory (US)), Venetios Polychronakos (Brookhaven National Laboratory (US))
    • 1:00 PM 2:00 PM
      Θεωρητική μελέτη & έλεγχος των Level-1 Data Driver Cards του συστήματος σκανδαλισμού και συλλογής δεδομένων των New Small Wheels του Πειράματος ATLAS στο CERN 1h
      Speaker: Νίκος Κανέλλος (NTUA)