Oct 2 – 7, 2022
Orto Botanico - Padova, Italy
Europe/Zurich timezone

Previous NIBS’s

NIBS2020 virtual

NIBS2018 at Novosibirsk, Russia; 

NIBS2016 at Oxford, England; 

NIBS2014 at Garching, Germany; 

NIBS2012 at Jyväskylä, Finland; 

NIBS2010 at Takayama City, Japan; 

NIBS2008 at Aix‐en‐Provence, France.