Πτυχιακή Εργασία, Tania Koutsoupi

Europe/Zurich
presentation only on vidyo

presentation only on vidyo

Theodoros Alexopoulos (National Technical Univ. of Athens (GR)), Stavros Maltezos (National Technical Univ. of Athens (GR)), Evangelos Gazis (National Technical Univ. of Athens (GR)), George Iakovidis (Brookhaven National Laboratory (US)), Venetios Polychronakos (Brookhaven National Laboratory (US))
    • 12:00 PM 1:00 PM
      Σχεδιασμός Αυτόνομης Μονάδας Ελέγχου Στεγανότητας Αερίου των Ανιχνευτών Micromegas του New Small Wheel του Πειράματος ATLAS στο CERN 1h
      Speaker: Ms Soultana Koutsoupi (NTU Athens)