October 25, 2023
CESGA
Europe/Madrid timezone

Session

Las posibilidades de la computación cuántica: estudios de prospectiva

Oct 25, 2023, 11:45 AM
Sala de Presentaciones de CESGA (CESGA)

Sala de Presentaciones de CESGA

CESGA

Primeiro andar do Centro de Supercomputación de Galicia Avenida de Vigo, s/n 15705 Santiago de Compostela A Coruña, España

Presentation materials

There are no materials yet.
Constantino Rodríguez Ramos (CESGA) (CESGA)
10/25/23, 11:45 AM
Building timetable...