Particle Therapy Masterclass in Sofia (Bulgaria) 2024

Monday, February 12, 2024 - 10:00 AM


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Feb 12, 2024
AM
10:00 AM Откриване   ()
10:10 AM Йонизиращо лъчение в медицината - Borislav Pavlov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG))   ()
10:50 AM Кафе-пауза   ()
11:00 AM Въведение в Адронната терапия - Leandar Litov (University of Sofia - St. Kliment Ohridski (BG))   ()
PM
12:30 PM Почивка   ()
12:45 PM Virtual visit to ALICE experiment at CERN   ()
1:15 PM Обяд   ()
2:00 PM Hands-on session   ()
3:40 PM Кафе-пауза   ()
4:00 PM Visit to Discoverer supercomputer at Sofia Tech Park   ()
5:00 PM Video conference   ()
5:45 PM Quiz   ()