November 28, 2011 to December 2, 2011
MTA KFKI RMKI
Europe/Budapest timezone

High pT Tigger Detector Upgrade for ALICE

Nov 29, 2011, 3:15 PM
30m
Building 3, Council room (Tanácsterem) (MTA KFKI RMKI)

Building 3, Council room (Tanácsterem)

MTA KFKI RMKI

1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33

Speaker

Gergo Hamar (MTA KFKI RMKI)

Presentation materials