Seminarium Fizyki Wielkich Energii

Friday, March 8, 2013 - 10:15 AM
Wydział Fizyki UW (IPJ22)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Mar 8, 2013
AM
10:15 AM Europejska strategia Fizyki Cząstek – sprawozdanie z konferencji w Erice - Jan Krolikowski (University of Warsaw (PL))   (IPJ22)
Slides
PM