Discussion on forward-central jets

Europe/Zurich
Virtual

Virtual

Krzysztof Kutak (Instytut Fizyki Jadrowej Polskiej Akademii Nauk)