December 17, 2014
Vila Lanna
Europe/Zurich timezone

Strategie částicové fyziky: budoucí kruhové urychlovače FCC a CEPC

Dec 17, 2014, 10:10 AM
15m
Vila Lanna

Vila Lanna

V Sadech 1 160 00 Praha 6 - Bubeneč The Czech Republic

Speaker

Dr Marek Tasevsky (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ))

Presentation materials