December 17, 2014
Vila Lanna
Europe/Zurich timezone

Strategie částicové fyziky: budoucí lineární urychlovače ILC a CLIC

Dec 17, 2014, 11:00 AM
20m
Vila Lanna

Vila Lanna

V Sadech 1 160 00 Praha 6 - Bubeneč The Czech Republic

Speaker

Dr Tomas Lastovicka (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ))

Presentation materials