Setkání CZ HEP komunity 2015

Wednesday, 16 December 2015 - 09:00
Vila Lanna

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
16 Dec 2015
AM
09:00 Informace o projektu Výzkumných infrastruktur pro CERN, upgrade HL-LHC, ATLAS - Alexander Kupco (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ)) Miroslav Havranek (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ))   (Vila Lanna)
09:25 Strategie částicové fyziky: budoucí kruhové urychlovače FCC a CEPC - Marek Tasevsky (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ)) Zbynek Drasal (CERN)   (Vila Lanna)
09:50 Strategie částicové fyziky: budoucí lineární urychlovače ILC, CLIC - Tomas Lastovicka (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ)) Jaroslav Cvach (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ))   (Vila Lanna)
10:15 --- Káva ---
10:45 Strategie částicové fyziky: oscilace neutrin - Rupert Leitner (Charles University (CZ))   (Vila Lanna)
11:10 Česká účast v BNL: RHIC 2015-2022, příprava Electron-Ion Collider - Jaroslav Bielcik (Czech Technical University (CZ))   (Vila Lanna)
11:30 Strategie astročásticové fyziky - Petr Travnicek (Acad. of Sciences of the Czech Rep. (CZ))   (Vila Lanna)
11:50 Diskuse   (Vila Lanna)
PM
Your browser is out of date!

If you are using Internet Explorer, please use Firefox, Chrome or Edge instead.

Otherwise, please update your browser to the latest version to use Indico without problems.

×