Swedish Teacher Programme

Europe/Zurich
CERN

CERN

Jeff Wiener (CERN), Lennart Jirden (CERN)
Description

Den Svenska Lärarkursen på CERN 2016 äger rum söndag 30 oktober till fredag 4 November (vecka 44). 
På programmet står föreläsningar, studiebesök och hands-on workshops som ger en introduktion och senaste nytt till dagens partikelfysik, kosmologi och angränsande fält. Vi hoppas att kursdeltagarna kommer att återvända till sina skolor efter kursen som ambassadörer väl beredda att inspirera och vidarebefordra ämnet till vår nästa generation av fysiker, ingenjörer, informatiker, etc. Information om kursprogrammet och den preliminära agendan hittar man under: Timetable
Kursen är i första hand avsedd för gymnasielärare men högstadielärare kan också deltaga.
Anmälan till kursen sköts av Nationellt resurscentrum för Fysik (NRCF) i Lund – se: http://www2.fysik.org/resurser/gymnasiet/cern/
Praktisk information om kursen: http://www2.fysik.org/resurser/gymnasiet/cern/program/
Detaljerad praktisk information angående ankomsten till CERN kommer att skickas per email strax innan kursen till alla deltagare.

CERN och dess utbildningsgrupp ser fram emot att få välkomna er här i Geneve, Schweiz.


Swedish Teacher Programme 2016: 
https://indico.cern.ch/e/SETP16

In case of emergency:
CERN fire brigade: 0041 22 76 74444