MasterClasses 2017 - CMS - Warsaw, Poland

Saturday, March 4, 2017 - 10:50 AM
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Mar 4, 2017
AM
10:50 AM Powitanie uczestników   (Aula 0.06 parter)
11:00 AM
Wykłady (until 1:30 PM) (Aula 0.06 parter)
11:00 AM Fizyka cząstek elementarnych - Dr hab. Krzysztof Turzyński (University of Warsaw)   (Aula 0.06 parter)
11:50 AM --- Przerwa ---
12:00 PM Eksperyment CMS oraz wprowadzenie do ćwiczenia - Dr hab. Artur Kalinowski (University of Warsaw (PL))   (Aula 0.06 parter)
PM
1:30 PM --- Przerwa obiadowa ---
2:00 PM
Warsztaty (until 4:00 PM) ()
2:00 PM Zajęcia przy komputerach   ()
3:30 PM --- Przerwa ---
3:40 PM Podsumowanie wyników   (Aula 0.06 parter)
4:00 PM
Wideokonferencja (until 5:00 PM) (Aula 0.06 parter)
4:00 PM Wideokonferencja   (Aula 0.06 parter)
5:00 PM Zakończenie warsztatów - wręczenie certyfikatów   (Aula 0.06 parter)