26 March 2018
Other Institutes
Europe/Sofia timezone

Registration

Participants registration list for CMS Master Class in Bulgaria March 26th

Opened 4 Feb 2018
Closed 15 Mar 2018
Contact info
For more details please, contact the Organisers: bgcernmasterclass@gmail.com

На 26 март 2018 г. българските ученици са поканени да участват в първия международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В първия майсторски клас на ЦЕРН в България учиниците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по тeoрия на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Първият CMS майсторски клас на ЦЕРН ще се проведе в компютърната зала на Физическия факултет (начало 10:00ч.). Желателно е да участват ученици от цялата страна, но броят на участниците е ограничен. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учениците трябва да подготвят и представят:
- кратко есе на английски език за мотивировката им за участие
- препоръка от учител на български език,
които да бъдат прикачвани директно при регистрация.
Есето и препоръката ще бъдат прикачвани директно при регистрацията. Подборът на участниците ще бъде направен въз основа на тяхната мотивация за участие в майсторския клас и владеене на английски език.

За учениците от училищата в страната са осигурени две нощувки (на 25.03. и на 26.03.) и храна в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. Драган Цанков 21А, 1113 жк Изток, София.
Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG.

Уважаеми кандидати, поради прекъсване на учебните занятия от една седмица и невъзможността на много от вас да подготвят необходимите документи навреме, крайният срок за регистрация се удължава с още една седмица до 15-ти март, 22:00 часа.

Уважаеми ученици и учители, благодарим на всички, които се регистрираха за участие и изпратиха препоръки за техните възпитаници! Ще направим всичко възможно най-късно в понеделник, 19 март, да сме готови с крайното класиране.
"Учителите, които са написали препоръки на одобрените ученици за участие в майсторския клас на ЦЕРН, ако желаят, могат да присъстват на лекциите и занятията.
Те биха могли да си оформят командировка и да придружат своите ученици.
Обръщаме се с молба към учителите, които биха желали да присъстват да пишат своевременно на организаторите на адрес bgmasterclass@gmail.com.

Registration is closed
The registration period has passed.