March 26, 2018
Other Institutes
Europe/Sofia timezone

Registration

Participants registration list for CMS Master Class in Bulgaria March 26th

Opened Feb 4, 2018
Closed Mar 15, 2018
Contact info
For more details please, contact the Organisers: bgcernmasterclass@gmail.com

На 26 март 2018 г. българските ученици са поканени да участват в първия международен майсторски клас на ЦЕРН в България. Събитието се организира съвместно с ЦЕРН от Физическия факултет на Софийския университет и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българска академия на науките, и с подкрепата на проект OSOS (Отворени училища за отворено общество) по европейска програма Horizon 2020 за научни изследвания и иновации. Това е ден за научни изследвания на учениците, на възраст от 15 до 19 години. Участвайки в събитието учениците ще могат за един ден активно да преживеят как и какво изследват физиците на елементарните частици. В първия майсторски клас на ЦЕРН в България учиниците ще извършват измервания по данни на експеримента CMS. След уводни лекции по тeoрия на елементарните частици, описание на детектора на CMS и обяснения за методиката на изследванията, учениците ще направят сами оценката на данните от експеримента CMS на големия адронен ускорител на частици LHC в CERN, Женева. В края на деня получените резултати ще бъдат обсъдени на видеоконференция с учени от ЦЕРН и с други международни участници, както в истинска научна колаборация.

Първият CMS майсторски клас на ЦЕРН ще се проведе в компютърната зала на Физическия факултет (начало 10:00ч.). Желателно е да участват ученици от цялата страна, но броят на участниците е ограничен. Водещ принцип при избора на участниците ще бъде техният интерес към физиката и науката като цяло. Учениците трябва да подготвят и представят:
- кратко есе на английски език за мотивировката им за участие
- препоръка от учител на български език,
които да бъдат прикачвани директно при регистрация.
Есето и препоръката ще бъдат прикачвани директно при регистрацията. Подборът на участниците ще бъде направен въз основа на тяхната мотивация за участие в майсторския клас и владеене на английски език.

За учениците от училищата в страната са осигурени две нощувки (на 25.03. и на 26.03.) и храна в Националния център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. Драган Цанков 21А, 1113 жк Изток, София.
Международният майсторски клас на ЦЕРН се организира всяка година в рамките на International Particle Physics Outreach Group IPPOG.

Уважаеми кандидати, поради прекъсване на учебните занятия от една седмица и невъзможността на много от вас да подготвят необходимите документи навреме, крайният срок за регистрация се удължава с още една седмица до 15-ти март, 22:00 часа.

Уважаеми ученици и учители, благодарим на всички, които се регистрираха за участие и изпратиха препоръки за техните възпитаници! Ще направим всичко възможно най-късно в понеделник, 19 март, да сме готови с крайното класиране.
"Учителите, които са написали препоръки на одобрените ученици за участие в майсторския клас на ЦЕРН, ако желаят, могат да присъстват на лекциите и занятията.
Те биха могли да си оформят командировка и да придружат своите ученици.
Обръщаме се с молба към учителите, които биха желали да присъстват да пишат своевременно на организаторите на адрес bgmasterclass@gmail.com.

Registration is closed
The registration period has passed.