MasterClasses 2019 - CMS - Warsaw, Poland

Saturday, March 23, 2019 - 9:50 AM
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Mar 23, 2019
AM
9:50 AM Powitanie uczestników   (Aula 0.06 parter)
10:00 AM
Wykłady (until 12:30 PM) (Aula 0.06 parter)
10:00 AM Fizyka cząstek elementarnych - Dr hab. Krzysztof Turzyński (University of Warsaw)   (Aula 0.06 parter)
11:00 AM --- Przerwa ---
11:10 AM Eksperyment CMS oraz wprowadzenie do ćwiczenia - Dr hab. Artur Kalinowski (University of Warsaw (PL))   (Aula 0.06 parter)
PM
12:30 PM --- Przerwa obiadowa ---
1:00 PM
Warsztaty (until 2:50 PM) ()
1:00 PM Zajęcia przy komputerach   ()
2:20 PM --- Przerwa ---
2:30 PM Podsumowanie wyników   (Aula 0.06 parter)
2:50 PM Zakończenie warsztatów - wręczenie certyfikatów   (Aula 0.06 parter)