March 20, 2019
CZIiTT
Europe/Warsaw timezone

Registration

Formularz rejestracji

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji warsztatów
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania.
Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.