March 20, 2019
CZIiTT
Europe/Warsaw timezone

Session

Zajęcia przy komputerach

Mar 20, 2019, 1:00 PM
s. 405 (CZIiTT)

s. 405

CZIiTT

Kampus Centralny Politechniki Warszawskiej ul. Rektorska 4 00-614 Warszawa

Conveners

Zajęcia przy komputerach

  • Malgorzata Anna Janik (Warsaw University of Technology (PL))

Description

Podział na mniejsze grupy i zajęcia przy komputerach

Presentation materials

Building timetable...