FNAL-ATLAS-VC7 #lhcimc

Friday, 3 May 2019 - 13:45
FNAL (WH2NE)

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
3 May 2019
AM
PM
13:45 Iniciar sesión   (WH2NE)
14:00 Introducción   (WH2NE)
14:05 Resultados de Santiago de Chile   (WH2NE)
14:10 Resultados de La Plata   (WH2NE)
14:15 Resultados de Barranquilla   (WH2NE)
14:20 Resultados de Santa Roas de Calamuchita   (WH2NE)
14:25 Comentarios de moderadores   (WH2NE)
14:30 Discusión/Q&A   (WH2NE)