1. Latvijas CERN darba grupas sanāksme

Europe/Riga
2.st. konferenču zāle (RTU Zinātniskā bibliotēka)

2.st. konferenču zāle

RTU Zinātniskā bibliotēka

P. Valdena iela 5
Toms Torims (Riga Technical University (LV))
  • 3:00 PM 3:15 PM
   Iepazīšanās / Latvijas CERN grupas mērķi, uzdevumi un darbības pamatprincipi 15m
   • Kāpēc šī grupa ir vajadzīga?
   • Kādi ir galvenie mērķi un uzdevumi?
   • Kas ir partneri?
   • Šīs tikšanās mērķi un uzdevumi
   Speaker: Prof. Toms Torims (Riga Technical University (LV))
  • 3:15 PM 3:30 PM
   Sadarbības iespējas ar CERN (angļu valodā) 15m
   • Scientific and industrial collaboration possibilities
   • R&D projects and experiments
   • difference between non-member state, associate and full member state
   • Latvia and CERN - way forward
   Speaker: Prof. Christoph Schaefer (CERN)
  • 3:30 PM 3:40 PM
   Cik svarīgi ir Latvijai būt CERN dalībvalstij? 10m

   Drošības politikas un starptautisko organizāciju direkcijas vadītājs-vēstnieks Kaspars Ozoliņš

   Speaker: Mr Kaspars Ozoliņš (Ārlietu ministrija)
  • 3:40 PM 4:00 PM
   Latvija un CERN - aktuālā informācija 20m
   • Latvijas virzība uz acociētās dalībvalsts statusu (laika grafiks un turpmākie soļi)
   • Kontaktpunkts https://www.rtu.lv/lv/aef/par-mums-aef
   • CERN Baltijas Grupa - https://indico.cern.ch/category/10023/
   • RTU/LU studiju programma augstas enerģijas fizikā un paātrinātāju tehnoloģijās
   Speakers: Ms Aija Rūse, Prof. Mārcis Auziņš (LU), Prof. Toms Torims (Riga Technical University (LV))
  • 4:00 PM 4:10 PM
   Latvijas zinātnisko institūciju šībrīža sadarbība ar CERN / informācija par iespējām 10m
   • Latvijas zinātnieki un studenti CERN
   • CMS eksperiments https://home.cern/science/experiments/cms
   • Iesaitītās zinātniskās institūcijas
   • H2020 un citi projekti
   • fizikas skolotāji
   • doktoranti
   • skolēni un ēnu dienas
   • CERN vasaras skola
   • CERN Baltic School
   • MEDICIS https://medicis-promed.web.cern.ch/
   • iespējas...
   Speaker: Prof. Toms Torims (Riga Technical University (LV))
  • 4:10 PM 4:20 PM
   Latvijas uzņēmēju sadarbība ar CERN - iespēju meklējumi 10m

   Latvijas uzņēmēju sadarbība ar CERN - iespēju meklējumi
   - Baltic Scietific Instuments
   - Primekss
   - Dati Grupa
   - SAF tehnika
   - iespējas

   • ILO - Industry Liaison Officer
   Speaker: Prof. Toms Torims (Riga Technical University (LV))
  • 4:20 PM 4:25 PM
   "Primekss" pieredze 5m

   Sadarbība ar CERN un CMS

   Speaker: Mr Andis Sproģis (Primekss)
  • 4:25 PM 4:30 PM
   "Dati Grupa" pieredze 5m

   Sadarbība ar CERN un CMS

   Speaker: Mr Aldis Gulbis (Dati Grupa)
  • 4:30 PM 4:50 PM
   Diskusija 20m

   Par darba grupas darbības principiem - Kādi ir svarīgākie īstermiņā/ilgtermiņā risināmie jautājumi? Kādā veidā grupa darbosies?; Ko grupa darīs un ko nedarīs?;Kur un kā notiks sanāksmes?; Kādā veidā notiks komunikācija? un citi ar Latvijas CERN darba grupas darbību saistīti jautājumi.

   Speaker: Visi partneri
  • 4:50 PM 5:00 PM
   Secinājumi un turpmākās darbības 10m
   Speaker: Prof. Toms Torims (Riga Technical University (LV))