MasterClasses 2020 - CMS - Warsaw, Poland

Saturday, 21 March 2020 - 09:50
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
21 Mar 2020
AM
PM
12:00 Powitanie uczestników   (Aula 0.06 parter)
12:10
Wykłady (until 14:00) (Aula 0.06 parter)
12:10 Fizyka cząstek elementarnych - Dr hab. Krzysztof Turzyński (University of Warsaw)   (Aula 0.06 parter)
13:00 Eksperyment CMS oraz wprowadzenie do ćwiczenia - Dr hab. Artur Kalinowski (University of Warsaw (PL))   (Aula 0.06 parter)
14:00 --- Przerwa obiadowa ---
14:30
Warsztaty (until 16:00) ()
14:30 Zajęcia przy komputerach   ()
15:40 --- Przerwa ---
15:50 Podsumowanie wyników   (Aula 0.06 parter)
16:00
Wideokonferencja (until 17:00) ()
17:00 Zakończenie warsztatów - wręczenie certyfikatów   (Aula 0.06 parter)