Jun 20 – 26, 2010
Primorsko, Bulgaria
Europe/Sofia timezone

GRID computing

Jun 25, 2010, 9:30 AM
45m
Primorsko, Bulgaria

Primorsko, Bulgaria

BNB hotel

Speaker

Vladimir Dimitrov (University of Sofia "St. Kliment Ohridski")

Presentation materials