20-26 June 2010
Primorsko, Bulgaria
Europe/Sofia timezone

GRID computing

25 Jun 2010, 09:30
45m
Primorsko, Bulgaria

Primorsko, Bulgaria

BNB hotel

Speaker

Vladimir Dimitrov (University of Sofia "St. Kliment Ohridski")

Presentation Materials