Jun 20 – 26, 2010
Primorsko, Bulgaria
Europe/Sofia timezone

Neutrino Physics

Jun 23, 2010, 11:30 AM
45m
Primorsko, Bulgaria

Primorsko, Bulgaria

BNB hotel

Speaker

Prof. Roumen Tsenov (University of Sofia)

Presentation materials