4-5 March 2021
Europe/Bratislava timezone
Ďakujeme všetkým, čo sa zúčastnili!

Vitajte na 17. ročníku Majstrovských tried z časticovej fyziky!

Toto podujatie je určené pre stredoškolských študentov.
Nakoľko nám epidemiologická situácia neumožňuje organizovať Masterclasses prezenčne na našich univerzitách, rozhodli sme sa zorganizovať toto podujatie online.

Ak sa chcete zúčastniť, možete sa zaregistrovať do 1. marca. Stačí v menu vybrať "Registrácia", vyplniť údaje a potvrdiť kliknutím na tlačidlo "Apply".
Ak si prajete dostat certifikát o účasti, vyplňte pri registrácii údaje o vašej adrese.
Ospravedlnenky budeme posielať e-mailom.

Tešíme sa na vašu účasť!
Projekt je spolufinancovaný s podporou MŠVVŠ SR a grantovej agentúry KEGA, projekt č. 012UPJŠ-4/2018
Starts
Ends
Europe/Bratislava
Slovensko, CERN