Oct 24 – 26, 2022
AlbaNova
Europe/Zurich timezone

Sektionen för kärnfysik inom Svenska Fysikersamfundet (SFS-KF) tillsammans med SFAIR-konsortiet anordnar, vid albanova universitetscentrum, Stockholm årets möte måndag - onsdag, 24-26 oktober, 2022.

Vi räknar med att mötet börjar med registrering på måndag 24 oktober kl 13.00, och att det vetenskapliga programmet startar med första föredraget kl 13.30 samma dag. Inbjudna föredrag är 35' (30'+5'), och övriga bidrag 25' (20'+5').

Mötet kommer att innehålla presentationer av aktuell kärnfysikforskning som grupper vid svenska lärosäten är engagerade i. Presentationerna ges i form av översiktsföredrag av inbjudna föreläsare samt kortare bidrag. SFS-KF:s styrelse inbjuder kärnfysikgrupperna i Sverige att föreslå korta presentationer till mötet. Föredrag av doktorander och unga forskare kommer att prioriteras.

Registrering stänger: 21 oktober

Abstract inskick stänger: 19 oktober

-------------------------------------------------------------------------------------------

The nuclear physics section of the Swedish Physical Society (SFS-KF) and the Swedish FAIR-consortium organize the Swedish Nuclear Physicist's Meeting at AlbaNova University center, Stockholm Monday- Wednesday 24-26 October, 2022.

We expect the meeting to start with a registration at 1:00 pm on MOnday October 24, and that the first talk of the scientific programme begins at 1:30 pm. Invited talks are 35' (30'+5'), and contributed talks are 25' (20'+5').

The meeting will feature several invited speakers covering hot and interesting topics in nuclear physics. 

Swedish research groups in nuclear physics are kindly invited to suggest short presentations at the meeting. Ph.D. students and young scientists will be given priority. Thanks for support from KVA, we may be able to cover the travel expenses of a few young researchers and students. Please contact the local organziers if there is such need.

Invited international speakers:
Javier Menéndez (University of Barcelona)
Daniele Mengoni(University of Padova, IFIN)
Take R. Saito (RIKEN)
Kathrin Wimmer (GSI)

Registration until: 21 October

Abstract submission until: 19 October

 

Update: You may find the final program and the presentation files of the speakers here
https://indico.cern.ch/event/1200602/timetable/#all

-------------------------------------------------------------------------------------------

Local organizers:
Per Erik Tegnér (SU)
Maria Doncel (SU)
Chong Qi (KTH)

Starts
Ends
Europe/Zurich
AlbaNova
FD5
Registration
Registration for this event is currently open.