Indico has been updated to v3.3. See our blog post for details on this release. (OTG0146394)

June 15, 2023
Europe/Vilnius timezone

2023 m. birželio 15 d. dieną įvyko jau trečiasis Lietuvos dalelių fizikos susitikimas (angl. Lithuanian Particle Physics Meeting – LPPM 2023). Jame susirinko apie 30 lietuvių mokslininkų iš įvairių pasaulio šalių. Susitikime taip pat dalyvavo ir keletas jaunų dalelių fizikos entuziastų — bakalauro studentai ir net abiturientai! Po trumpų dalyvių prisistatymų, trys kviestiniai pranešėjai pristatė svarbias Lietuvos narystės CERN aktualijas (skaidrės programoje). Šiais metais Lietuva švenčia CERN penktuosius narystės metus!

CERN tarptautinio patariamojo komiteto pirmininkas Prof. Tiziano Camporesi (Boston University) apžvelgė sunkumus, su kuriais susidūrė Lietuva įgyvendindama CERN rekomendacijas skirtas dalelių fizikos plėtrai. Dar šiais metais CERN delegacija atvyks įvertinti situacijos. Prof. Camporesi pabrėžė, kad svarbu parodyti realią paramą dalelių fizikai, norint užtikrinti tolesnę Lietuvos narystę CERN.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas Tadas Juknevičius apžvelgė neseniai pasirašytą Lietuvos asocijuotosios narystės CERN 2022 – 2027 m. veiksmų planą. Jame numatytos reikšmingos lėšos CERN-LT konsorciumui, R&D laboratorijai, stažuotėms, CERN narystės mokesčiui ir kitoms susijusioms veikloms.

CERN-LT konsorciumo direktorius dr. Ramūnas Aleksiejūnas pristatė tarpinstitucinį konsorciumą skirtą koordinuoti su CERN susijusias veiklas Lietuvoje. Šiuo metu yra tvirtinamas konsorciumo veiklų planas. Konsorciumo direktorius aktyviai dalyvavo diskusijoje ir noriai atsakinėjo į bendruomenės klausimus.

Mokslinių pranešimų sesijoje išklausėme penkis pranešimus ir detaliau išgirdome kuo užsiima lietuviai dalelių fizikai ir fizikės. Vytautas Dūdėnas (Vilniaus universitetas) papasakojo apie netiesiogines modelių pataisas bei jų parametrizavimą. Mindaugas Šarpis (Bonn University) pristatė egzotinių hadroninių būsenų tyrimus LHCb eksperimente. Mindaugas Karčiauskas (Universidad Complutense de Madrid) papasakojo apie gravitacijos teorijos modifikacijas. Ingrida Semenec (Queen's University) pristatė geo-neutrinų matavimus. Galiausiai, Justinas Rumbutis (National Taiwan University) parodė, kaip mašininį mokymąsi galima naudoti Lagranžiano parametrų apribojimui.

Susitikimą užbaigė bendra visų dalyvių diskusija.

LPPM organizatoriai dėkoja kviestiniams pranešėjams ir visiems susitikimo dalyviams už skirtą laiką ir susidomėjimą. Tikimės, kad bendruomenė toliau bręs ir stiprins dalelių fiziką Lietuvoje.

LPPM 2023 organizatoriai
Aleksas, Aurelijus, Ingrida, Laura, Mindaugas ir Simonas

LPP2023 dalyvių nuotrauka

 

In English

The Lithuanian Particle Physics Meeting (LPPM) is the gathering of particle physicists with connections to Lithuania. The goal of the meeting is to initiate and mediate a global network of Lithuanian scientists with interest in particle physics, which is broadly defined as theoretical and experimental study of elementary particles and fundamental interactions.

During a virtual half-day meeting participants will hear presentations from invited and selected speakers, and will participate in discussions on topics to particle physics in Lithuania. Physicists of all career stages -- undergraduates, PhD students, postdocs, staff scientists and professors -- are welcome to register for the meeting.

LPPM2023 will take place on June 15, 2023, over Zoom.

The first LPPM took place on March 9th, 2021 ( cern.ch/LPPM2021 )
The second LPPM took place on April 11th, 2022 ( cern.ch/LPPM2022 )

Lietuviškai

Lietuvos dalelių fizikos susitikimas (LPPM) yra ryšį su Lietuva turinčių dalelių fizikių ir fizikų susibūrimas. Susitikimo tikslas yra plėtoti globalų Lietuvos mokslininkų, besidominčių dalelių fizika, tinklą.  Dalelių fizika čia apibrėžiama kaip teoriniai ir eksperimentiniai elementariųjų dalelių ir fundamentaliųjų sąveikų tyrimai. Vienos dienos virtualaus susitikimo metu dalyviai išgirs kviestinių ir atrinktų kalbėtojų pranešimus, bei dalyvaus diskusijose dalelių fizikos bendruomenei svarbiomis temomis. Visų karjeros etapų fizikai – studentai, doktorantai,  podoktorantai, mokslo darbuotojai ir profesoriai – yra kviečiami registruotis į susitikimą.

Susitikime kviestinius pranešimus skaitys:

  • prof. Tiziano Camporesi (Boston University) former CMS spokesperson, Chair of the International Advisory Committee of CERN Centre at Vilnius University
  • prof. Ramūnas Aleksiejūnas (Vilniaus universitetas) CERN-LT universitetų konsorciumo laikinasis direktorius
  • Tadas Juknevičius (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija) Studijų, mokslo ir technologijų departamento, Mokslo skyriaus vedėjas
     

LPPM2023 įvyks 2023 m. birželio 15 d. virtualiai Zoom aplinkoje. Norinčius skaityti mokslinį (15’+5’) pranešimą prašome registruotis iki birželio 3 d. Apie atrinktus pranešimus paskelbsime birželio 8 d. Kitų dalyvių (be pranešimo) prašome užsiregistruoti iki birželio 12 d. Registracija dalyvavimui LPPM2023 yra būtina.

Pirmoji LPPM įvyko 2021 m. kovo 9 d. ( cern.ch/LPPM2021 )
Antroji LPPM įvyko 2022 m. balandžio 11 d. ( cern.ch/LPPM2022 )