October 25, 2023
CESGA
Europe/Madrid timezone

TBA

Not scheduled
15m
Sala de Presentaciones de CESGA (CESGA)

Sala de Presentaciones de CESGA

CESGA

Primeiro andar do Centro de Supercomputación de Galicia Avenida de Vigo, s/n 15705 Santiago de Compostela A Coruña, España

Speaker

TBA (CITIUS) (CITIUS)

Presentation materials

There are no materials yet.