20. Međunarodni program "Physics Masterclasses" u Srbiji

Europe/Zurich
Description

Međunarodni program "Physics Masterclasses" iz oblasti fizike elementarnih čestica u Srbiji organizuju univerziteti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, u saradnji sa IPPOG ("International Particle Physics Outreach Group"). Program će se ove godine održati u:

 • Četvrtak, 21. marta, u Nišu i Novom Sadu;
 • Petak, 22. marta, u Čačku;
 • Ponedeljak, 25. marta, u Beogradu i Kragujevcu.

Cilj programa je da uvede učenike završnih razreda srednje škole u ovo uzbudljivo i moderno naučno polje koje se bavi istraživanjima nekih od fundamentalnih tajni prirode. Predavanja aktivnih istraživača i profesora pružiće uvid u teme i metode osnovnih istraživanja elementarnih čestica i sila koje deluju između njih, omogućavajući studentima da analiziraju stvarne podatke iz eksperimenata fizike visokih energija sprovedenih u CERN-u u Ženevi.

Tokom istog dana, studenti će moći da steknu uvid u studentski život i da se iz prve ruke susretnu sa istraživanjima koja se obavljaju u srpskim naučnim institucijama, pod okriljem univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Na kraju programa, studenti će takođe imati priliku da učestvuju u video konferenciji i diskutuju rezultate sa drugim studentima i naučnicima širom sveta. Video konferencijom će posredovati naučnici iz CERN-a u Ženevi.

Registracija za ovaj događaj u Novom Sadu, Nišu i Čačku je otvorena do utorka 19. marta u 12.00h!

Registracija za ovaj događaj u Beogradu i Kragujevcu je produžena do četvrtka 21. marta u 24.00h!

  • 9:30 AM 10:45 AM
   Predavanja: Niš
   • 9:30 AM
    Uvodne reči dobrodošlice na program Masterclass 15m

    Predstavnici univerziteta/instituta domaćina.

   • 9:45 AM
    Fizika elementarnih čestica 30m
    Speaker: Dragoljub Dimitrijević (University of Niš)
   • 10:15 AM
    Veliki hadronski sudarač LHC i njegovi eksperimenti 30m
    Speaker: Luka Bulaja (University of Belgrade (RS))
  • 9:30 AM 10:45 AM
   Predavanja: Novi Sad
   • 9:30 AM
    Uvodne reči dobrodošlice na program Masterclass 15m

    Predstavnici univerziteta/instituta domaćina.

   • 9:45 AM
    Istraživanja na Univerzitetu u Novom Sadu (Isolde) 15m
    Speaker: Jovana Nikolov (University of Novi Sad (RS))
   • 10:00 AM
    Istraživanja na Univerzitetu u Novom Sadu (DUNE) 15m
    Speaker: Natasa Todorović (University of Novi Sad, Faculty of Science)
   • 10:15 AM
    Fizika elementarnih čestica 30m
    Speaker: Lidija Zivkovic (Institute of physics Belgrade (RS))
  • 10:45 AM 11:00 AM
   Kratka pauza 15m
  • 11:00 AM 12:00 PM
   Predavanja: Niš
   • 11:00 AM
    Istraživanja na Univerzitetu u Nišu (kosmička inflacija, crne rupe, itd.) 45m
    Speakers: Dragoljub Dimitrijević (University of Niš), Milan Milosevic
   • 11:45 AM
    Diskusija o istraživačkim aktivnostima i mogućnostima za studente 15m
  • 11:00 AM 12:00 PM
   Predavanja: Novi Sad
   • 11:00 AM
    Veliki hadronski sudarač LHC i njegovi eksperimenti 30m
    Speaker: Jovan Mitic (University of Belgrade (RS))
   • 11:30 AM
    Istraživanja na Univerzitetu u Novom Sadu (ML) 15m
    Speaker: Nikola Jovancevic ((University of Novi Sad, Faculty of Science))
   • 11:45 AM
    Diskusija o istraživačkim aktivnostima i mogućnostima za studente 15m
  • 12:00 PM 1:00 PM
   Duga pauza 1h
  • 1:00 PM 3:45 PM
   Program vežbi: "Hands-on Particle Physics"
   • 1:00 PM
    Uvod u vežbe 30m

    Нови Сад - Јулијана Петковић
    Ниш - Лука Булаја

    Speakers: Julijana Petkovic (University of Belgrade), Luka Bulaja (University of Belgrade (RS))
   • 1:30 PM
    Interaktivne vežbe ("Hands-On exercises") 1h 30m

    Нови Сад - Јован Митић, Лука Булаја, Јулијана Петковић, Александар Рикало, Дарко Брунет и Раде Смоловић; припрема Андреј Враничар

    Speakers: Aleksandar Rikalo (University of Novi Sad (RS)), Andrej Vranicar (University of Novi Sad (RS)), Darko Brunet, Jovan Mitic (University of Belgrade (RS)), Julijana Petkovic (University of Belgrade), Luka Bulaja (University of Belgrade (RS)), Rade Smolović
   • 3:00 PM
    Kratka pauza 15m
   • 3:15 PM
    Diskusija rezultata vežbi 30m
  • 3:45 PM 4:00 PM
   Kratka pauza 15m
  • 4:00 PM 5:00 PM
   Program vežbi: Video konferencija sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja (CERN)
   • 4:00 PM
    Video konferencija sa CERN-om 1h
  • 9:30 AM 10:45 AM
   Predavanja: Čačak Amfiteatar (Sala 111) - I sprat

   Amfiteatar (Sala 111) - I sprat

   • 9:30 AM
    Uvodne reči dobrodošlice na program Masterclass 15m

    Obraćanje dekana FTN u Čacku, dr. Danijela Milošević

    Speaker: Dr Danijela Milošević
   • 9:45 AM
    Fizika elementarnih čestica, Veliki hadronski sudarač LHC i njegovi eksperimenti 35m
    Speaker: Jelena Jovicevic (Institute of Physics, University of Belgrade (RS))
   • 10:20 AM
    Merenja na eksperimentu ATLAS 25m
    Speaker: Ema Maricic (CEA Saclay (FR) & Institute of Physics Belgrade (RS))
  • 10:45 AM 11:00 AM
   Kratka pauza 15m
  • 11:00 AM 12:00 PM
   Predavanja: Čačak Amfiteatar (Sala 111) - I sprat

   Amfiteatar (Sala 111) - I sprat

   • 11:00 AM
    Istraživanja na Fakultetu Tehničkih nauka u Čačku 45m

    Prodekan NIR, dr. Nebojša Mitrović, docent dr. Milentije Luković

    Speakers: Dr Milentije Luković, Dr Nebojša Mitrović
   • 11:45 AM
    Diskusija o istraživačkim aktivnostima i mogućnostima za studente 15m
  • 12:00 PM 1:00 PM
   Duga pauza 1h
  • 1:00 PM 3:45 PM
   Program vežbi: "Hands-on Particle Physics" Računarska učionica (sala 217) - II sprat

   Računarska učionica (sala 217) - II sprat

   • 1:00 PM
    Uvod u vežbe 30m
    Speaker: Jelena Jovicevic (Institute of Physics, University of Belgrade (RS))
   • 1:30 PM
    Interaktivne vežbe ("Hands-On exercises") 1h 30m
    Speakers: Andjela Besir (University of Belgrade (RS)), Jovana Kostic (University of Belgrade), Milena Dukic (Institute of Physics Belgrade), Mirjana Boricic (University of Belgrade), Zlatan Vasovic (University of Belgrade)
   • 3:00 PM
    Kratka pauza 15m Računarska učionica (sala 217) - II sprat

    Računarska učionica (sala 217) - II sprat

   • 3:15 PM
    Diskusija rezultata vežbi 30m
  • 3:45 PM 4:00 PM
   Kratka pauza 15m
  • 4:00 PM 5:00 PM
   Program vežbi: Video konferencija sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja (CERN) Amfiteatar (Sala 111) - I sprat

   Amfiteatar (Sala 111) - I sprat

   • 4:00 PM
    Video konferencija sa CERN-om 1h
  • 9:30 AM 11:00 AM
   Predavanja: Kragujevac
   • 9:30 AM
    Uvodne reči dobrodošlice na program Masterclass 15m

    Predstavnici univerziteta/instituta domaćina.

   • 9:45 AM
    Fizika elementarnih čestica 30m
    Speaker: Nikola Konjik (University of Belgrade)
   • 10:15 AM
    Veliki hadronski sudarač LHC i njegovi eksperimenti 30m
    Speakers: Andela Paunovic (University of Belgrade (RS)), Milena Dukic (University of Belgrade)
   • 10:45 AM
    Kratka pauza: Kragujevac 15m
  • 9:45 AM 11:15 AM
   Predavanja: Beograd
   • 9:45 AM
    Uvodne reči dobrodošlice na program Masterclass 15m

    Prof. Dr. Ivan Belča, Dekan Fizičkog fakulteta u Beogradu,
    Prof. Dr. Ivan Dojčinović, u ime Društva Fizičara Srbije,
    Prof. Dr. Petar Adžić, predstavnik Srbije u Savetu CERN-a.

   • 10:00 AM
    Fizika elementarnih čestica 30m
    Speaker: Igor Salom (University of Belgrade)
   • 10:30 AM
    Veliki hadronski sudarač LHC i njegovi eksperimenti 30m
    Speakers: Jovan Mitic (University of Belgrade (RS)), Luka Bulaja (University of Belgrade (RS))
   • 11:00 AM
    Kratka pauza: Beograd 15m
  • 11:00 AM 12:00 PM
   Predavanja: Kragujevac
   • 11:00 AM
    Istraživanja na Univerzitetu u Kragujevcu 45m
   • 11:45 AM
    Diskusija o istraživačkim aktivnostima i mogućnostima za studente 15m
  • 11:15 AM 12:00 PM
   Predavanja: Beograd
   • 11:15 AM
    Istraživanja na Univerzitetu u Beogradu 15m
    Speakers: Marjan Cirkovic (University of Belgrade (RS)), Predrag Milenovic (University of Belgrade (RS))
   • 11:30 AM
    Diskusija o istraživačkim aktivnostima i mogućnostima za studente 30m
  • 12:00 PM 1:00 PM
   Duga pauza 1h
  • 1:00 PM 3:45 PM
   Program vežbi: "Hands-on Particle Physics"
   • 1:00 PM
    Uvod u vežbe 30m

    Beograd: Jovan Mitic (University of Belgrade (RS)), Luka Bulaja (University of Belgrade (RS))
    Kragujevac: Andjela Paunovic (University of Belgrade (RS)), Milena Dukic (University of Belgrade (RS))

   • 1:30 PM
    Interaktivne vežbe ("Hands-On exercises") 1h 30m

    Beograd: J. Mitić, L. Bulaja, A. Bešir, M. Boričić, B. Popović, Z. Vasović, J. Kostić, J. Petković, D. Belča, N. Conić
    Kragujevac: A. Paunovic, M. Dukic

   • 3:00 PM
    Kratka pauza 15m
   • 3:15 PM
    Diskusija rezultata vežbi 30m
  • 3:45 PM 4:00 PM
   Kratka pauza 15m
  • 4:00 PM 5:00 PM
   Program vežbi: Video konferencija sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja (CERN)
   • 4:00 PM
    Video konferencija sa CERN-om 1h