Jun 19 – 21, 2024
Europe/Bratislava timezone

Výstava "70 ROKOV CERN - INŠPIRÁCIA PRE BUDÚCNOSŤ"

19. až 21. júna 2024, Steelpark, Kukučínova 2, Košice

 
Výstava je určená nielen pre študentov stredných škôl,  ale aj širšiu verejnosť. Je tvorená veľkoplošnými postermi, ktoré návštevníkov oboznámia s elementárnymi časticami vrátane Higgsovho bozónu, s urýchľovačmi v CERN, s rozmanitým výskumom a vývojom nových špičkových technológií.

Sprievodný program výstavy je rozdelený na niekoľko častí.

Dopoludnie bude venované študentom stredných škôl a sprevádzajúcim učiteľom. V rámci tohto programu si môžu študenti vypočuť zaujímavé prednášky a môžu sa podieľať na stavbe jednoduchých detektorov častíc - hmlových komôr.

Na túto časť programu je potrebná registrácia, keďže podujatia sa môže zúčastniť len obmedzený počet účastníkov. Predbežnú registráciu študentov môže zabezpečiť škola zaslaním prihlášky so zoznamom študentov prostredníctvom učiteľov danej školy.

Prihlášky sa môžu podávať do 10. júna 2024 e-mailom na:
janka.vrlakova@upjs.sk

adela.kravcakova@upjs.sk

Pokyny pre registrovaných účastníkov sú v priloženom súbore.

Popoludňajšie časti programu sú venované širšej verejnosti, pričom si môžete vypočuť prednášky napríklad o prínose CERN pre Slovensko, či o budúcnosti urýchľovačov.

Starts
Ends
Europe/Bratislava