Finnish High School Student Programme

from Wednesday, September 11, 2024 (8:30 AM) to Friday, September 13, 2024 (6:50 PM)


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
Sep 11, 2024
Sep 12, 2024
Sep 13, 2024
AM
8:50 AM --- Tapaaminen CERNin B-portilla ---
9:00 AM CERNin ensimmäinen kiihdytin (SC)   (300)
10:00 AM CERNin yleisesittely   (304/1-001)
11:30 AM --- Lounas (omakustanteinen) ---
8:55 AM --- Tapaaminen Science Gateway ---
9:00 AM Science Gateway workshop - Cloud Chamber   ()
10:30 AM Science Gateway exhibition   ()
8:40 AM --- Tapaaminen CERNin B-portilla ---
9:00 AM Vierailu DataCentre visit point   (513)
10:00 AM Tutustuminen antimateriaohjelmaan   (513/1-024)
11:00 AM Vierailu Antimaterian koeasemalle   (193)
PM
12:45 PM Hiukkasfysiikkaa kokeellisesti - Kati Lassila-Perini (Helsinki Institute of Physics (FI))   (304/1-007)
3:00 PM Lähtö CMS-koeasemalle   ()
3:30 PM Tutustuminen CMS-koeasemaan, P5   ()
4:30 PM Lähtö takaisin CERNiin   ()
12:10 PM --- Lounas (omakustanteinen) ---
1:00 PM Mahtuuko kaikkeus liitutaululle? Teoreettinen näkökulma hiukkasfysiikkaan   (13/2-005)
3:00 PM Konetekniikka CERNissä   (13/2-005)
12:00 PM --- Lounas (omakustanteinen) ---