Polish Teachers Programme 06/2008

Europe/Zurich
6 2-024 (CERN)

6 2-024

CERN

Andrzej SIEMKO (CERN), Mick Storr
  • 5:30 PM 6:00 PM
   Welcome aperitif 30m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

  • 6:00 PM 7:00 PM
   Welcome and site tour 1h 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speakers: Dr Andrzej SIEMKO (CERN), Mick Storr (CERN)
  • 9:00 AM 9:15 AM
   Welcome to CERN 15m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Maximilian Metzger (CERN)
  • 9:15 AM 10:00 AM
   CERN – the first global laboratory / CERN - pierwsze globalne labolatorium. 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Andrzej Siemko (CERN)
   Slides
  • 10:15 AM 11:00 AM
   Discovering the Universe / Historia Poznawania Wszechswiata 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Prof. Marek Demianski (Institut of Physics, University of Warsaw)
   Slides
  • 11:15 AM 12:00 PM
   Introduction to accelerators/Wstęp do fizyki akceleratorów 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Dr Andrzej SIEMKO (CERN)
   Slides
  • 12:00 PM 1:30 PM
   Lunch 1h 30m Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 2:00 PM 5:30 PM
   PS/AD – Synchrotron protonowy (PS) i Dezakcelerator Antyprotonów (AD) oraz “Fabryka Antymaterii” 3h 30m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Andrzej Siemko (CERN)
  • 2:00 PM 5:30 PM
   Visit the "Microcosm" / Wizyta wystawy "Mikrokosmos" 3h 30m 33 Reception

   33 Reception

   CERN

   Speakers: Dr Julia Hoffman (SMU), Dr Piotr Traczyk (CERN)
  • 2:00 PM 5:30 PM
   Visit the Computer Centre / Wizyta w Centrum Komputerowym 3h 30m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speakers: Artur Wiecek (CERN), Mr Sebastian Lopienski (CERN)
  • 6:00 PM 7:00 PM
   Lecture Review. Introduction to program evaluation 1h 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speakers: Dr Andrzej SIEMKO (CERN), Mick Storr (CERN)
  • 9:00 AM 9:45 AM
   Introduction to the elementary particles/ Wstep do fizyki czastek elementarnych 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw)
  • 10:00 AM 10:45 AM
   New European Programmes / Nowe mozliwosci w ramach programow europejskich. 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Working group
   Speaker: Prof. Marek Demianski (Institut of Physics, University of Warsaw)
   Slides
  • 11:00 AM 11:45 AM
   The evolution of the late universe/ Ewolucja późnego Wszechswiata. 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw)
  • 12:00 PM 2:00 PM
   Lunch 2h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 2:00 PM 6:00 PM
   Educational Resources at CERN / Zapoznanie się z edukacyjnymi zasobami CERN 4h 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 2:00 PM 6:00 PM
   Hands-on Build a Cloud Chamber / Komora mgłowa – zrób to sam 4h 6 2-002

   6 2-002

   CERN

   Speakers: Mick Storr (CERN), Dr Piotr Traczyk (CERN)
  • 2:00 PM 6:00 PM
   Hands-on Classical experiments/ Klasyczne eksperymenty fizyczne w pigułce 4h 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speakers: Adam Drozd (AGH Krakow), Edward Nowak (AGH Krakow), Jan Kulka (AGH Univ. of Science & Technology Phys.&Appl.Comp.Sc.), Leszek Hajduk (Henryk Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics PAN)
  • 2:00 PM 6:00 PM
   Hands-on Cryogenics and Superconductivity/Kriogenika i nadprzewodnictwo 4h 6 2-008

   6 2-008

   CERN

   Speaker: Dr Andrzej SIEMKO (CERN)
  • 2:00 PM 6:00 PM
   Visit the Globe 4h The Globe

   The Globe

   CERN

  • 6:00 PM 7:00 PM
   Lecture Review 1h 6 2-024

   6 2-024

   CERN

  • 9:00 AM 9:45 AM
   Take a look at the Sun / Popatrzmy na Słońce. 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Marek Demianski (University of Warsaw)
   Slides
  • 10:00 AM 10:45 AM
   The evolution of the early universe / Ewolucja wczesnego Wszechświata 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw)
  • 11:00 AM 11:45 AM
   Q/A Cosmology 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speakers: Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw), Marek Demianski (University of Warsaw)
  • 12:00 PM 2:00 PM
   Lunch 2h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 2:00 PM 7:30 PM
   Discover Geneva Treasure Hunt 5h 30m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 7:30 PM 10:00 PM
   Programme Dinner 2h 30m 2, Place de la Navigation (Hotel Edelweiss)

   2, Place de la Navigation

   Hotel Edelweiss

   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 9:00 AM 9:45 AM
   Physics of modern detectors of elementary particles / Fizyka współczesnych detektorów cząstek elementarnych 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Prof. Jan Krolikowski (Warsaw)
   Slides
  • 10:00 AM 10:45 AM
   Q/A Particle Physics 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speakers: Prof. Jan Krolikowski (Warsaw), Prof. Krzysztof Meissner (Institute of Theoretical Physics, University of Warsaw)
  • 11:00 AM 11:45 AM
   Accelerators and particle detectors around us/ Akceleratory i detektory cząstek wokół nas 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Dr Sławomir Wronka (Soltan Institute for Nuclear Studies)
   Slides
  • 12:30 PM 2:00 PM
   Lunch 1h 30m Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 2:00 PM 2:45 PM
   Physics of modern detectors of elementary particles / Fizyka współczesnych detektorów cząstek elementarnych 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Prof. Jan Krolikowski (Warsaw)
   Slides
  • 3:30 PM 5:30 PM
   Visit the CMS / Wizyta w eksperymencie CMS. 2h 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speakers: Dr Andrzej SIEMKO (CERN AT-MTM), Prof. Jan Krolikowski (Warsaw), Mick Storr (CERN), Dr Piotr Traczyk (CERN)
  • 9:00 AM 9:45 AM
   Acccelerators and medicine/Akceleratory i medycyna 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Dr Slawomir Wronka (Soltan Institute for Nuclear Studies)
   Slides
  • 10:00 AM 11:00 AM
   Q/A Accelerators/Detectors 1h 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speakers: Andrzej Siemko (CERN), Prof. Jan Krolikowski (Warsaw), Dr Slawomir Wronka
  • 11:00 AM 11:45 AM
   Finding a needle in a hay stack /Jak znaleźć igłę w stogu siana 45m 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speaker: Dr Piotr Golonka (CERN)
   Slides
  • 12:00 PM 2:00 PM
   Lunch 2h Restaurant 1

   Restaurant 1

   CERN

  • 2:00 PM 5:00 PM
   Working groups : What we have learned, what we can transfer to our students, follow-up actions 3h 6 2-024

   6 2-024

   CERN

  • 9:30 PM 10:00 PM
   Treasure Hunt Prize Giving 30m 1/1-025

   1/1-025

   CERN

   20
   Show room on map
   Speaker: Mick Storr (CERN)
  • 9:00 AM 10:00 AM
   Programme evaluation and close 1h 6 2-024

   6 2-024

   CERN

   Speakers: Dr Andrzej SIEMKO (CERN AT-MTM), Mick Storr (CERN)
  • 10:00 AM 10:30 AM
   Depart 30m 6 2-024

   6 2-024

   CERN