1-8 February 2015
Anadolu Üniversitesi
Europe/Istanbul timezone

"Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinde Bilgisayar ve Uygulamalar IV" okulu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde 1-8 Şubat 2015 tarihleri arasında yaklaşık 40 Yüksek Lisans ve  Doktora öğrencisiyle gerçekleştirilecektir. Ortak geçen ilk günden sonra program, hızlandırıcı fiziği ve parçacık fiziğinden oluşan iki kısıma ayrılacaktır. Son gün TAEK SANAEM'de uygulamalı çalışmalar ve deneyler yapılacaktır. Dersler aşağıdaki gibidir:

 Ortak Dersler :

 • Hızlandırıcı Fiziği Söyleşisi
 • Parçacık Fiziği Söyleşisi
 • TDAQ ve Algıçlar
 • Labview 

 Hızlandırıcı Fiziği (HF):

 • Hızlandırıcı Fiziği ve Teknolojilerine Giriş
 • Hızlandırıcılarda Ölçüm ve Kontrol 
  • Elektron ve Proton Demet Tanı Teknikleri
  • ΜΑΤLAB
  • Veri Analizi 
 • Hızlandırıcı Tasarımı
  • Enine Demet Dinamiği 
  • Hızlandırıcı Halkasının Yinelemeli Çözümü (MAD-X)
  • Işınım Kaynakları: Kuram ve Benzetim (Spektra)
  • Parçacık Kaynakları: Kuram ve Benzetim (Parmela) 
  • Çiftkutuplu Mıknatıs Tasarımı (SuperFish)
  • Çarpışma Bölgesi Tasarımı (MADX)
  • Doğrusal Hızlandırıcılara Giriş
  • Boyuna Demet Dinamiği
  • RFQ (Toutatis, Demirci)
  • RF Kovuk Tasarımı (SuperFish)
  • DTL Tasarımı (SuperFish)

Parçacık Fiziği (PF):

 • Parçacık Fiziğine Giriş
 • SM ve Ötesi 
 • CompHEP/CalcHEP ile SMÖ
 • ROOT Çalışması
 • ROOT ile İstatistik
 • PYTHIA8 ile Benzetimler
 • Algıç benzetimi & Delphes  
 • Parçacık Fiziğinde Örnek Çözümleme
 • Parıldak Algıç Yapımı ve Ölçümler
 • Türkiye'de Neler Yapılabilir Tartışması

Ayrıca HF ve PF takımlarının ortak çalışması ile bir manyetik spektrometre tasarlanıp yapılacak ve SANAEM PHT demet hattında kurulacaktır. (TAEK olanakları elverdiğince!

İsteyen öğrenciler kendi araştırmaları hakkında poster hazırlayıp sunabilirler. Bu posterler arasından en iyisi seçilip ödül verilecektir.

PF başvuru ödevi aşağıda! HF Soruları ise başvuru kısmında!


Kendi dizüstü bilgisayarınızı kullanmak istiyorsanız, okula gelmeden önce,
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads'dan bu aşağıdaki 2 yazılımı indirip kurun:

 1. Oracle VirtualBox 4.3.x
 2. VirtualBox Extension Pack
 3. HPFBU sanal bilgisayarı (http://hpfbu.web.cern.ch/hpfbu/HPFBU/HPFBU_SB.html)
Starts
Ends
Europe/Istanbul
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir, Türkiye
[Bilim Kurulu] Prof. Dr. Behçet Alpat (INFN, İtalya) Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi (Ankara Üniv.) Dr. Didar Dobur (Brüksel Üniv.) Prof. Dr. Serkant Ali Çetin (Doğuş Üniv.) Prof. Dr. Samim Erhan (UCLA) Prof. Dr. Erhan Gülmez (Boğaziçi Üniv.) Dr. Can Kozçaz (Harvard Üniv., ABD) Prof. Dr. Yaşar Önel (Iowa Üniv., ABD) Prof. Dr. Gülsen Önengüt (Çağ Üniv.) Prof. Dr. Ramazan Sever ( ODTU) Prof. Dr. Ömer Yavaş (Ankara Üniv.) [Eğitmenler] Dr. Bora Akgün (Rice Üniv.) Prof. Dr. Orhan Çakır (Ankara Üniv.) Doç. Dr. İlkay Türk Çakır (Istanbul Aydın Üniv.) Yrd. Doç.Dr. Salim Çerçi (Adıyaman Üniv.) Dr. Özgür Çobanoğlu (İSKO-SANKO, CERN) Dr. Halil Gamsızkan (Anadolu Üniv.) Dr. Öznur Mete (Manchester Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Zafer Nergiz (Niğde Üniv.) Doç. Dr. Erkcan Özcan (Boğaziçi Üniv.) Yrd. Doç. Dr. Sertaç Öztürk (GOP Üniv.) Dr. Sezen Sekmen (ODTÜ) Doç. Dr. Gökhan Ünel (UCI) Dr. Veli Yıldız (CERN) [Yerel Düzenleme Kurulu] Arş. Gör. Dr. Halil Gamsızkan (Anadolu Üniv.) Arş. Gör. Dr. Zafer Dikmen (Anadolu Üniv.) Prof. Dr. Önder Orhun (Anadolu Üniv.)