Oct 25 – 30, 2015
CERN
Europe/Zurich timezone

Den Svenska Lärarkursen på CERN 2015 äger rum 25 till 30 oktober. 
På programmet står föreläsningar, studiebesök och hands-on workshops som ger en introduktion och senaste nytt till dagens partikelfysik, kosmologi och angränsande fält. Vi hoppas att kursdeltagarna kommer att återvända till sina skolor efter kursen som ambassadörer väl beredda att inspirera och vidarebefordra ämnet till vår nästa generation av fysiker, ingenjörer, informatiker, etc. Information om kursprogrammet och den preliminära agendan hittar man under: Timetable

Kursen är i första hand avsedd för gymnasielärare men högstadielärare kan också delta.

Anmälan till kursen sköts av Nationellt resurscentrum för Fysik (NRCF) i Lund – se: http://www2.fysik.org/resurser/gymnasiet/cern/

Praktisk information om kursen: http://www2.fysik.org/resurser/gymnasiet/cern/program/

Detaljerad praktisk information angående ankomsten till CERN kommer att skickas per email till alla deltagare.

CERN och dess utbildningsgrupp ser fram emot att få välkomna er här i Geneve, Schweiz.

Starts
Ends
Europe/Zurich
CERN